Nahlédněte do dokumentů Inspekční zpráva od České školní inspekce z roku 2013 a Hodnocení jídelního lístku od www.jidelny.cz.