Název projektu v mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň – jih:
Se Sokolem do života – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Termín: celoroční projekt – školní rok 2021/2022

Cíl: celoroční projekt pro předškolní děti – pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání

Ve školním roce 2021/2022 je škola zapojena do projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti. Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každé dítě má svůj vlastní sešit, který slouží jako deníček, kam si zaznamenává svoje úspěchy. Vždy, když splní některý úkol, najde si samolepku s obrázkem reprezentujícím danou dovednost a nalepí ji s pomocí pedagogů do správného okénka. Právě nalepení samolepky je moment, na který se všechny děti nejvíce těší, a je pro ně velkou motivací. Samolepky jsou součástí sešitu, takže se jen tak neztratí. Sešity pro děti jsou barevně rozlišené, aby se dalo snadno poznat, k jaké věkové kategorii patří.

www.sesokolemdozivota.cz