Hodnoty, kterých si vážíme a společně vytváříme:

  1. Kvalita – hlavní prioritou mateřské školy je kvalitní výchova a vzdělávání.
  2. Individualizace, diferenciace – škola se snaží podporovat individuální rozvoj dětí.
  3. Uplatnitelné kompetence – škola učí děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý jejich další život.
  4. Dobré klima školy – vedení školy vytváří dobré pracovní klima.
  5. Dobré materiální podmínky – škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj a vybavení.