U dětí, které nastupují k docházce do naší mateřské školy, předpokládáme určité vědomosti, dovednosti a schopnosti. Zvládnutí těchto kompetencí je důležité nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho uplatnění v kolektivu ostatních dětí. Osvojování základních dovedností je dlouhodobý proces a není možné, aby začínal až při vzdělávání v mateřské škole.

Co předpokládáme u dítěte, které do školky nastupuje: