Zákonný zástupce si sestaví registrační číslo sám. První bude počáteční písmeno jména dítěte (příklad: Lucie – L) K tomuto písmenu bude přiřazeno čtyřčíslí uvedené za lomítkem rodného čísla dítěte. (příklad: výsledné registrační číslo – L1499).