Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025 se uskuteční 10. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hod. v kanceláři ředitelky MŠ.

Kromě osobního podání dne 10. 5. je možno Žádost o přijetí s dalšími doklady doručovat do MŠ průběžně již od 6. 5. do 10. 5. 2024 a to následujícími způsoby:

Zápis je administrativní záležitostí a není nutná osobní účast dítěte ve škole.

Do MŠ je třeba doložit:

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané. (viz. kritéria pro přijetí)

Důležité informace o zápisu: