Zaměstnanci

Zaměstnanci školy ve školním roce 2023/2024:

Počet zaměstnanců odpovídá počtu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka školy Mgr. Jitka Adamová
Zástupkyně ředitelky Bc. Lucie Miškovičová
Učitelky Lenka Brožíková
Iveta Divišová
Ilona Krastová
Zdeňka Kilbergerová
Radka Kubalová
Štěpánka Peklová
Dana Řeháková
Zuzana Sabóová
Bc. et Bc. Kateřina Synková
Martina Špelinová, Dis
Václava Volfová
Školní asistent Bc. Hana Cermanová
Vedoucí školní jídelny Monika Pechová
Vedoucí kuchařka Jana Kiššová
Kuchařky Irena Hajšmanová
Iva Křídlová
Alena Štěpánovská vz.
Zuzana Vokůrková
Školnice školy Lenka Slováková
Uklízečky Olga Ptáčková
Štěpánka Smolková
Alena Štěpánovská
Údržbář, topič Jaroslav Rádl

Rozdělení do tříd a dislokace učitelek:

Třída Medvídci zástupkyně ředitelky. L. Miškovičová,
uč. M. Špelinová
Třída Koťátka pí. uč. Š. Peklová,
pí. uč. K. Synková
Třída Štěnátka pí. uč. Z. Sabóová
pí. uč. V. Volfová
Třída Klokánci pí .uč. R. Kubalová
pí. uč. D. Řeháková
Třída Berušky ředitelka školy J. Adamová
pí. uč. Z. Kilbergerová
pí. uč. I. Divišová
Třída Liščata pí. uč. L. Brožíková
pí. uč. I. Krastová

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy