Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa … šupy dupy dup pidimužík pracuje …

Písnička z pohádky Ať žijí duchové přesně vystihuje dění v posledních dnech na školkové zahradě. Jakmile se děti objevily v době pobytu venku na zahradě, chopily se dětských zahradních hrabiček

a lopat a honem se  pustily do pomocných zahradních prací. Hrabat, nakládat, odnášet …

Ve školce se střídá poměrně dost velké množství praktikantů, kteří u nás získávají potřebnou praxi  s dětmi. Pod vedením učitelů se tak nejčastěji střídají budoucí pedagogové či asistenti pedagoga (99% ženy).

A tady přichází změna. Oslovili nás dva studenti ze sportovní a podnikatelské  školy, zda by u nás mohli absolvovat odbornou technickou praxi – nejprve jsme váhali, především nad náplní praxe, ale pak se zahrada tak nějak přihlásila sama –  uspořádání zeleně, záhonů, keřů, sběr šišek, nátěr zahradních skříní atd. Co je na tom, ale nejvíce zajímavé je, že tato praxe měla z největší části probíhat bez dětí, ale děti si samy našly cestu k našim pomocníkům. Jakmile vyběhly ven, už bylo slyšet: „Já jdu pomáhat brigádníkům!“  (to je pro předškolní dítě hóódně obtížné slovo 🙂 )

Jen se tak trochu ptám, zda z nich byly děti tak nadšené z možnosti zapojení se do zahradních prací nebo jen z podstaty, že se ve školce objevili muži?! 🙂

Autor

Bc. Lucie Miškovičová