Vyšetření očí v mateřské školce

Na naší mateřské škole se také letos uskutečnilo firmou PRIMAVIZUS vyšetření zraku dětí pomocí speciální videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ O toto vyšetření je každoročně ze strany rodičů veliký zájem. Děti vyšetření vnímají jako hru, neboť probíhá ve známém prostředí mateřské školy, je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek často dioptrické vady neodhalí. Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko úrazu. Také tentokrát se podařilo několik očních vad u dětí v naší mateřské škole zachytit. Proto je toto vyšetření tak důležité, neboť umožňuje ochránit děti před vznikem pozdějších komplikací. Čím dříve je oční vada zjištěna, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Autor: Zdeňka Kilbergerová, učitelka MŠ Štěnovice