Podle § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je možné naplnit jednu třídu mateřské školy do počtu 24 dětí. Zřizovatel mateřské školy, obec Štěnovice, povolil z tohoto počtu výjimku ve třech třídách podle § 23 odst. 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, do 4 dětí z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem. Tím lze do mateřské školy přijmout 150 dětí. (od září nastoupí do tří tříd ze šesti tříd 28 dětí, a do VI. třídy nastoupí vzhledem k prostorové kapacitě18 dětí) V MŠ zůstává 98 dětí. Do mateřské školy mohlo být nově přijato 52 dětí. (jedno dítě navíc k individuálnímu vzdělávání) K zápisu přišlo 93 dětí.

Je nám velmi líto, že škola nemůže vyhovět všem žadatelům. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci nepřijatých dětí písemně.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu přijatého dítěte ve škole. Rozhodnutí se nezasílá, ale zákonní zástupci o něj mohou požádat.

Vzhledem k možnosti rodičů podávat žádost k předškolnímu vzdělávání na více mateřských škol, potvrďte nám do 15. 6. 2023 nejlépe na e-mail: msstenovice@volny.cz , že Vaše přijaté dítě skutečně nastoupí do naší mateřské školy! Pokud vznikne volné místo, můžeme jej dát k dispozici nepřijatým uchazečům.

Úvodní informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná:
Budova MŠ – třída Berušky: úterý 29. 8. 2023 od 18:00 hodin

7. 6. 2023
Mgr. Jitka Adamová, ředitelka školy