U příležitosti Dne učitelů převzala ocenění paní učitelka z mateřské školy ve Štěnovicích

Celkem 27 pedagogů z Plzeňského kraje si převzalo z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové ocenění za svoji dosavadní práci. Toto ocenění se pravidelně předává u příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. březen. Mezi těmito pedagogy byla oceněna i paní učitelka z mateřské školy ve Štěnovicích paní Lenka Brožíková. Patří k jednomu z „pilířů“, na kterých stojí poskytování kvalitního vzdělávání a uskutečňování filozofie naší mateřské školy. V tomto směru se neodvoláváme pouze na její profesionální, ale i osobnostní kvality, na její skromnost a dlouholetou soustavnou obětavost, se kterými ke vzdělávání dětí předškolního věku přistupuje.

Situace ve školství není pro pedagogy vždy uspokojivá a já jsem velmi rád, že alespoň touto cestou můžeme ocenit jejich náročnou práci, mnohdy společensky dehonestovanou. uvedl hejtman Josef Bernard při předávání ocenění. Paní učitelka poznamenala, že v týmu školy je důležitý každý člověk, který se své učitelské poslání snaží naplňovat, pak vše do sebe zapadá a škola může fungovat dobře jako celek.

Autor: Mgr. Jitka Adamová, ředitelka MŠ Štěnovice