O Vánocích po Vánocích, aneb čas tříkrálový

V mateřské škole ve třídě Liščata jsme využili svátku Tří králů jako volného přechodu od Vánoc k dalšímu tématu. Pro děti tak neskončilo kouzelné vánoční období jako mávnutím proutku, ale ještě pár dní se s ním těšily.

Po prázdninách jsme se společně sešli v kroužku a vyprávěli si zážitky z vánočního období, stráveného se svými rodiči. Vzájemně jsme si sdělovali, co bylo pro nás o Vánocích nejkrásnější. S padákem a barevnými míčky jsme si zahráli na Novoroční ohňostroj. Následoval společný Novoroční přípitek, přání do nového roku a návrhy dětí – co ze starého roku ubereme a do nového roku přidáme, aby nám ve školce bylo prima. Potom se děti seznámily hravou formou s vánočním příběhem a tradicí Tří králů. Následující dny jsme vyráběli královské koruny, nakreslili a vyrobili postavy tří králů.

Děti se seznámily s tvary písmen K, M, B, rozlišovaly hlásku na začátku slova, pochopily význam některých neznámých slov (kometa,mudrc,kadidlo,myrha). Při zdobení královských korun rozlišovaly geometrické tvary a sestavovaly dle postupného sledu v řadě. Při kresbě komety si upevňovaly grafomotorické schopnosti, rozvíjely tvořivost, fantazii při sestavování své vlastní hvězdy, přiřazovaly stejný počet prvků k souhvězdí na obloze. Samostatně si stavěly různě dlouhé a obtížné překážkové dráhy (cesty do Betléma) a hledaly vhodné dárky pro Ježíška.

V závěru týdne si oživily tradici Tří králů u nás v dnešní podobě spojenou s dobročinnými sbírkami, zahrály si na tříkrálovou koledu a společně si sdělovaly, komu by ony svoji koledu (sbírku) věnovaly.

Tím jsme zakončili vánoční období, pro děti nejkrásnější období v roce.

Autor: Lenka Brožíková, Ilona Krastová – učitelky z Liščat