Nový rok se narodil,

přišel, i když nechodil.

Přání nám všem pověděl,

jaký bude, nevěděl.

Po vánočních prázdninách jsme se ve školce opět sešli, tentokrát už v novém roce 2024.

Motivační říkanku jsme využili ke vzájemnému vzpomínání a sdílení – co nám starý rok vzal a nový rok asi přinese, co si popřejeme do nového roku, ale i co budeme/nebudeme dělat, aby nám spolu bylo celý rok prima.

Seznámili jsme se s legendou Tří králů a vedli jsme rozhovory o tom, jaký význam má tato tradice v dnešní době. Děti získaly nové poznatky o tom, co znamená pojem charitativní sbírka, zahrály si na koledníky a vymýšlely návrhy, komu by svoji sbírku věnovaly.

Prohlížením nového obrázkového kalendáře a poslechem písničky Měsíce (Hradišťan) jsme zjistili, že rok má dvanáct měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Přenesli jsme se do pohádky O dvanácti měsíčkách. Při rozboru pohádky byly děti vedeny k zamyšlení nad dobrými a špatnými povahovými vlastnostmi pohádkových postav. Společně jsme si zhotovili čelenky pro dvanáct měsíčků a vyráběli rekvizity k pohádce. Při hře s padákem jsme si přiblížili, že rok jak kolo točí se a dny si skládá v měsíce. Vyrobené měsíce jsme si označili čísly a zkoušeli je seřadit podle toho, jak se za sebou střídají. Zahráli jsme si didaktické a pohybové hry: Macecha poroučí, Na sněhovou vánici, Měsíce se představují, Bratři, smíchejte se, rozdělte se, Měsíc leden sedí na trůně. Stavěli a překonávali jsme různé překážkové cesty ke dvanácti měsíčkům: Maruška bloudí lesem, a zahráli si sluchovou hru: Matka hledá Holenu.

V závěru týdne jsme pohádku zdramatizovali a prožitky z pohádky výtvarně znázornili.

Prostřednictvím prožitků děti získaly povědomí o tom, že každý měsíc nám přináší něco nového.

Učitelky ze třídy Liščata: Lenka Brožíková, Ilona Krastová