Provoz školy je od 6:00 do 16:30 h (včetně provozu o prázdninách), třída Liščat v ZŠ má provoz od 6:00 do 16:00 h

Budova mateřské školy je z bezpečnostních důvodů uzavřena, rodiče používají videotelefon (v ZŠ zvonek) a to především v časech přivádění a odvádění dětí:


6:00 – 8:00 h
12:15 – 12:35 h
14:45 – 16:30 h

Doba jídla


Třídy v MŠTřída v ZŠ
Přesnídávka8:30 – 8:45 h8:45 h
Oběd11:45 h11:30 h
Svačina14:30 h14:30 h
Jídlo je servírováno ve třídách MŠ.Děti se stravují v jídelně ZŠ.

Scházení dětí


Budova MŠ se ráno otevírá v 6:00 hod. Rodiče nebo jejich zástupci přivádějí děti do MŠ i ZŠ nejpozději do 8:00 h, popřípadě učitelce oznámí pozdější příchod dítěte – příchod může být volen podle individuálních potřeb dětí a rodičů, ale dítě musí být přihlášeno ke stravování, jinak jej nelze po 8:00 h přijímat.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Jednotný čas začátku povinného předškolního vzdělávání je určen každý den na 8:00 hod.

Rozcházení dětí


Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. Po obědě si rodiče odvádějí děti domů zpravidla v čase od 12:15 do 12:35 hod. a to tak, aby nebyl narušován rituál před odpočíváním ostatních dětí – tzn. četba pohádek a poslech relaxační hudby před odpočinkem ve vedlejší třídě. Rodiče oznámí učitelce, že si jdou pro dítě a počkají v šatně, aby si dítě mohlo hru v klidu dokončit, uklidit hračky a rozloučit se s dětmi a učitelkou. Individuální odchod je možný po předchozí domluvě a s ohledem na odpočívající děti v MŠ. Odpoledne se mateřská škola otevírá v 14:45 hod. Děti z MŠ se v závěru provozu tzn. od 16:00 do 16:30 hod pravidelně shromažďují ve třídě – Štěňátka.

Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na dveřích rozdělené třídy.

Pokud chodí rodiče opakovaně a bezdůvodně pro dítě pozdě, bude tato skutečnost považována za narušování provozu školy.

Rodiče jsou povinni opustit budovu MŠ včas, tj. do 16:30 hod., odloučené pracoviště v ZŠ do 16:00 hod.

Uspořádání denních činností – denní program:


Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení, mimořádné akce). Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.