Malí Sokolíci

Základem zdravého života je pohyb. Pozitivní vztah ke sportu a pohybu obecně je dobré budovat už od dětství.

V naší školce pohyb zahrnujeme do každodenních činností. Většina dětí při cvičení, pohybových a hudebně pohybových hrách zažívá radost a často i spoustu legrace. Učí se vědomě ovládat svoje tělo, udržet rovnováhu, rozvíjet vůli, vytrvalost, procvičují orientaci v prostoru. Zdokonalujeme u dětí koordinaci hrubé i jemné motoriky, fyzickou zdatnost. U malých dětí je nezbytné volit pohybové aktivity, které pro ně budou především zábavou a hrou. Skvělé řešení nabízí projekt Se Sokolem do života – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, kterého jsme součástí již třetím rokem. Maskotem je sokolík Pepík a jeho zvířecí kamarádi. Právě oni motivují děti, aby se na pohybové aktivity těšily, objevovaly nové dovednosti, měly radost z každého provedeného úkolu a mohly si do deníčku nalepit samolepku. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou ministerstva školství a Svazem měst a obcí. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti.

Jak jinak se rozloučit než sokolským heslem, které stále platí „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Autoři: V. Volfová, M. Benedová