Název projektu:


Podpora zavedení systému logopedické prevence v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň – jih

Naše mateřská škola získala šesté místo v pořadí úspěšnosti zpracovaných projektů na podporu logopedické prevence v mateřských školách v rámci ČR. (vyhodnocení MŠMT).

Celková částka na podporu logopedické prevence činí 145 000,- Kč.

Rozpočet byl poskytnut na:


Prevence není a ani nemůže být brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinický logoped.

Prevence je v rámci projektu pojímána komplexně, tzn., že je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte.

Cíle projektu:


Zdůvodnění:


Aktivity s dětmi, které se v rámci projektu realizují:


Pomůcky, které jsou využívány při práci s dětmi a které pomáhají vytvořit více motivující prostředí: