KAMARÁDI PŘÍRODY


     V uplynulém měsíci jsme se společně ve třídě Štěňátek věnovali tématu zaměřenému na ekologii, životní prostředí a třídění odpadu. Připomněli jsme si, kdy má naše Země svátek, že je naším domovem, proto je třeba se o ní správně starat, aby se nám tady dobře žilo. Na globusu jsme porovnávali podíl pevniny a vody na naší planetě. U obrázků probíhaly společné rozhovory a úvahy o tom, co je a není ekologické, co by se stalo kdyby…
Děti se hravou formou učily třídit odpad při didaktické hře „Šetříme planetu“. Zpestřením byla pohybová hra „Na popeláře“. Při pobytu venku proběhla ekohra „Honba za kontejnery“, kdy děti hledaly, určovaly a zapisovaly zjištěné kontejnery v blízkém okolí MŠ. 
      Ve třídě máme odpadkový koš na papír, plast a směsný odpad. Děti tímto nenásilně přivykáme na systém třídění odpadu. Vedeme je k osvojování správného vztahu k přírodě, k místu kde žijí a také k pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou. 
Naše školka má k tomu ideální podmínky – les, louka, řeka i naše školní zahrada. 
Rozloučíme se básničkou, která nás tímto tématem provázela: 
                                        Ten kdo třídí odpady, 
                                          je kamarád přírody. 
                                          Ví, jak lidem škodí skládka, 
                                          myslí na les, na zvířátka, 
                                          na čistý vzduch, na vodu, 
                                          na zdraví a pohodu. 
   Autor: V. Volfová