Nahlédněte do dokumentu Inspekční zpráva z roku 2019.