Beseda nad knihami v Liščatech – spolupráce s knihovnou v Přešticích