Pojďme děti, pojďme spolu, vyženeme zimu z domu – Liščata