Podzime, podzime, zima se blíží, co všechno ze stromů a z hlíny se sklízí – hrátky s ovocem – v Liščatech