Co prožila kapka vody

Koncem května jsme se opět sešli ve třídě Liščata. V souvislosti s koronavirovou situací jsme zvolily téma „Povím vám příběh kratičký o cestě vodní kapičky“. Naším záměrem bylo upozornit děti na důležitost vody pro člověka i život na Zemi.

Děti se prostřednictvím říkanky a pohybových her seznámily s koloběhem vody v přírodě. Především při vycházkách s lupou do přírody byly vedeny k samostatnému zkoumání a objevování: jaká je voda, kde všude se nachází, kdo všechno ji potřebuje. Získaných poznatků jsme využili při dalších činnostech ve třídě. Při pokusech s vodou děti došly k poznání, co plave po vodě a naopak co klesá, jak vypadá voda z kohoutku, z rybníka, zalitá, nezalitá květina, čím voda proteče, čím ne apod. Při sledování výukového programu „Jak se z kapičky vody stala pitná voda“ získaly poznatky o úpravě užitkové vody na pitnou a seznámily se s novými pojmy: podzemní a povrchová voda, vodojem, čistička, úpravna vody apod. V závěru tématu děti sdělovaly, co se o vodě dozvěděly.

Po celou dobu byly vedeny k ochraně životního prostředí (třídění ve smyslu co do vody patří, nepatří), k uvědomění, že voda je užitečná, ale že může být i nebezpečná.

Autor: Lenka Brožíková, Ilona Krastová, učitelky MŠ, třída Liščata