Co potřebuje dítě do mateřské školy


  • bačkorky na přezutí, popřípadě zdravotní botky – s pevnou patou, ne pantofle (děti si bačkorky uklízejí při odchodu z MŠ do sáčku k tomu určeném v šatně MŠ)
  • polštář, deka, prostěradlo na matraci cca 60 x 130 cm, ložní prádlo – každé 3 týdny se nosí vyprat
  • pyžámko – každý týden se nosí vyprat
  • hrací oblek na vycházky a pobyt venku
  • do třídy pohodlné oblečení dle uvážení rodičů
  • kartáček na zuby s označením, zubní pastu, kalíšek na zuby, papírové kapesníky, hřeben – podle aktuálních pokynů učitelek v jednotlivých třídách
  • do šatny lze uložit náhradní spodní prádlo, pláštěnku, ponožky, kraťasy apod.

Děti si mohou přinést do školky na spaní „mazlíčka“- měkkou hračku, plyšáčka. Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky. Za poškození či ztrátu hračky nenese MŠ odpovědnost. Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Odpovědnost školy za škodu, která dětem vznikne v průběhu vzdělávací činnosti nebo v přímé souvislosti s ní, upravuje zejména § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dále občanský zákoník. MŠ neumožňuje využívání dětských plen ani dudlíků. Výjimky tvoří omezení či diagnózy, které musí zákonný zástupce doložit potvrzením lékaře či školského poradenského zařízení.

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy