Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň – jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Aktuality

NEJNOVĚJŠÍ AKCE

12.04. – se ve školce uskuteční logopedický screening pro přihlášené děti. (depistáž cca 15 – 20 minut/dítě, vyšetření řečové i neřečové oblasti, výstupem bude zpráva pro zákonné zástupce – např. doporučení prevence, návštěva logopeda) Cílem vyšetření je zjistit, zda dítě má/nemá narušenou komunikační schopnost.

JÍDELNÍČEK

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

MENSA ČESKO