Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Aktuality

Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole: Potvrzení o úhradě úplaty lze rodiči umístěného dítěte v MŠ vydat jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih potvrzení vydá v lednu 2022 o celkové úhradě úplaty za rok 2021 na základě žádosti rodičů. Stačí stručná žádost mailem na adresu: msstenovice@volny.cz. Potvrzení připravíme k předání. Zveřejněno: 31. 12. 2021
V době vánočních prázdnin bude v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň - jih dle § 3 vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 (včetně) přerušen provoz. (organizační příčiny) Zveřejněno: 17. 12. 2021
Výsledky vyšetření zraku předškolních dětí: výsledky jsou pro rodiče k dispozici online v elektronické podobě. Do 10 dnů od provedeného vyšetření rodiče obdrží emailem podrobné informace včetně kódu sloužícího k přihlášení. V případě, že rodiče výsledky vyšetření neobdrží (např. z důvodu nečitelného emailu) mohou PRIMAVIZUS kontaktovat emailem: VYSLEDKY@PRIMAVIZUS.CZ (do emailu je třeba uvést jméno dítěte a datum narození) Zveřejněno: 15. 12. 2021
Tradiční vánoční trhy v Potocích tentokráte probíhají ONLINE na facebooku AKCE ŠTĚNOVICE. Nakupte si vánoční dekorace i dárečky alespoň touto formou a podpořte tak místní prodejce a zároveň naší mateřskou školu.
V pondělí 6. 12. se ve školce bude konat mikulášská nadílka. Zveřejněno: 3. 12. 2021
V mateřské škole jsou připraveny fotografie dětí (Photodienst) k vyzvednutí. Zveřejněno: 29. 11. 2021
Nařízenou karanténu potvrzuje mateřská škola na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Pokud má někdo z rodičů zájem o zaslání potvrzeného formuláře, pošlete e-mail na msstenovice@volny.cz Tiskopis pak předá svému zaměstnavateli a tím je podána žádost o ošetřovné. Zveřejněno: 22. 11. 2021
Termín pro ověření znalostí dětí s individuálním vzděláváním je stanoven na den 25. 11. 2021 v čase od 10:30 do 11:30 hod. nebo 2. 12. 2021 v čase od 10:30 do 11:30 hod. Zveřejněno: 12. 11. 2021
Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2021 vešla v platnost vyhláška č. 272/2021 Sb. o školním stravování (kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.), dochází v MŠ k dodatečné úpravě cen přesnídávky pro děti 7-10 let z 8,- Kč na částku 9,- Kč denně. Výňatek z textu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. v platném znění: . Strávníci 7-10 let: Finanční limit na nákup potravin je u přesnídávky 9,00 až 15,00 Kč. Zveřejněno: 16. 9. 2021
Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé. Při průjmu a zvracení může dítě přijít do MŠ až 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Zveřejněno: 30. 8. 2021
Od 1. 9. 2021 se mění finanční normativ na přípravu jídel. Děti 3-6 let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 25,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč (Celodenní 45,- Kč), Děti 7 a více let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 30,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč, (Celodenní 50,- Kč) Zveřejněno: 27. 8. 2021

Nejnovější akce

03.03. – ve čtvrtek dopoledne pořádá třída Klokánků maškarní karneval. Děti si mohou přinést masky.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací