Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Štěnovice – nové formy

Na základě nařízení vlády ČR a doporučení ministerstva školství byla MŠ Štěnovice od 11. 3. 2020 po rozhodnutí zřizovatele a vedení školy uzavřena na dlouhých 53 pracovních dní.

Naši učitelé, stejně jako většina národa, byli nově vzniklou situací zaskočeni. Dobu aklimatizace na uzavření školy využili učitelé nejprve na tvorbu vlastního hodnocení školy, nového školního vzdělávacího programu a na související vlastní samostudium – ve smyslu volného výběru odborné literatury, časopisů, sběru námětů a podnětů z různých zdrojů internetu.

Po této době jsme objevili kouzlo webinářů. Webinář není nic jiného než živá forma online komunikace prostřednictvím internetu. Potřebujete k nim jen čas a PC – prohlížeč, mikrofon (sluchátka ani kamera nejsou nutností). Do doby „koronavirové“ jsme webináře využívali jen minimálně. Přednostní pro nás byl osobní kontakt s vyučujícím, lektorem. Prostě jsme raději sedli do jakéhokoliv dopravního prostředku a strávili celý den osobní formou vzdělávání většinou v Plzni anebo v Praze. Jenže díky COVIDU 19 jsme zjistili, že se můžeme plně vzdělávat a doplňovat si vědomosti z pohodlí domova a s naprostou volbou výběru. Každý si mohl vybrat pedagogické webináře dle vlastního zájmu a preferencí. Takže můžeme říci, že naši učitelé za těch 53 pracovních dnů absolvovali celkem 48 webinářů z různých zdrojů (MEDUCA, INFRA, MARSTAFIT, ŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ). Nutno říci, že webináře jsou záležitostí několika hodin (ráno, poledne, večer), ale i dnů.

Asi by nikoho moc nepřekvapilo, že jsme si doplňovali znalosti v oblastech, jako byly: Nadané dítě ve škole a doma, Logopedická prevence, Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání, Individualizace ve vzdělávání, Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ, Základy osobnostně-sociálního rozvoje, aj., ale velkým nápadníkem a možností ke změnám byly webináře se zdravotním zaměřením: Základy první pomoci pro zaměstnance škol, Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku, Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku nebo Zdravotnické úkony v MŠ.

Po společném vyhodnocení přínosu webinářů jsme se dohodli na úpravách školního řádu školy, úpravách v lékárničkách pro děti i zaměstnance a navíc škola investovala do nákupu „mini – cestovních lékárniček,“ které budeme nosit s sebou na pobyty s dětmi venku. Takže platí, že i na tom „špatném“ se dá najít něco dobrého.

Autor: Bc. Lucie Miškovičová