Výlety a exkurze v mateřské škole

V průběhu celého roku se snažíme dětem zpestřit docházku do školky tím, že plánujeme výlety, exkurze, výstavy, divadelní představení apod. Pro nejmenší děti je přijatelnější formou zdržovat se v okolí MŠ nebo pozvat herce či divadelníky nebo propagátory umění, sportu, ekologie k nám do budovy školy. Takto k nám například v minulém roce dorazil mluvčí plzeňské ZOO pan Martin Vobruba s živým hadem, letos nás čeká seznámení s králíčky, které s sebou přinese pan Menoušek, s nejmenšími dětmi jsme navštívili Ekofarmu Útušice a brzy se vydáme na exkurzi za Štěnovice směrem k Štěnovickému Borku podívat se na poníky, kozy a ovce.

Ale i přes pestré dění v průběhu roku se děti ze školky těší hlavně na výlet autobusem. Nejčastěji jsme v minulých letech navštěvovali ZOO Plzeň, ale také jsme se účastnili programů na hradech a zámcích Klenová, Švihov, Točník nebo Nebílovy.

V tomto pololetí a školním roce jsme se rozhodli rozdělit a vyhovět tak přáním každé třídy. Autobusem se svezeme všichni!

Nejstarší předškoláci se pro velký zájem a naší oblibu vydají na hrad Točník. Tento výlet je celodenní. Děti dorazí na parkoviště pod hradem, vyšplhají se na kopec a tam se jich ujme pohádková bytost, která je provede hradem a podhradím, kde jsou pro děti připraveny různé aktivity (střelba lukem, jízda na koni, žonglér, divadelní představení aj.). Součástí programu je společná fotografie a návštěva jarmarku.

4 – 5 leté děti se rozhodly pro návštěvu zámeckého statku Újezd nade Mží, kde je čeká výukový program s živými zvířaty a opékáním vuřtů. Nejmenší děti ze tříd Koťátka a Medvídci pojedou nedaleko, a to podívat se do zrekonstruované budovy školy, do nádherné přírody a hlavně na návštěvu za ovečkami na Prusiny u Nebílov. Program bude upraven pro 3 – 4 leté děti časově i obsahově, takže zvířata nakrmíme, vyrobíme si ozdobný kolíček, projdeme se okolím a hlavně dojedeme tam a zpět v bdělém stavu.

Autor: Bc. Lucie Miškovičová