Skupinový kurz pro rodiče a děti nastupující do 1. třídy

Rozvoj předškolních dovedností pod vedením speciálních pedagožek PPP, • setkání skupiny 1x za 14 dní, 1. setkání 13.2.2024 v 15,30 v budově PPP Plzeň, Částkova 78, • kurz zahrnuje: 5 setkání ve skupině, práce s dětmi cca 30-45 min + následná konzultace s rodiči, poskytnutí materiálů pro domácí procvičování, uzavření kurzu individuální konzultací s naplánováním další práce s dítětem v domácím prostředí. Zájemci se mohou hlásit do 2.2 2024 na e-mail: eliska.kloudova@pepor-plzen.cz, zde také další informace.