Přerušení a omezení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin 2024

V době hlavních prázdnin bude ve zdejší mateřské škole dle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen provoz od  1. 7. 2024 do 9. 8. 2024.  V době uzavření bude probíhat rekonstrukce umýváren MŠ. Od 12. 8. do 31. 8. 2024 bude vzhledem k dokončujícím stavebním pracím a úklidu prostor organizován omezený provoz MŠ od 6:00 do 12:00 hod. a to ve třídě Koťátka (hlavní budova) a třída Liščata. (odloučené pracoviště)