Podzimní aktivity v MŠ

V naší mateřské škole nás podzim inspiruje ke spoustě zajímavých aktivit.

Nejraději využíváme pobyt v blízkém lese, kde děti poznávají podle listů a plodů listnaté či jehličnaté stromy, brodí se barevným listím i přesto, že těžební společnosti tyto toulky přírodou návštěvníkům lesa značně znepříjemnily. Dále děti sbírají spoustu přírodnin k dalšímu zkoumání a tvoření ve škole. V „lesním koutku“ vše pozorujeme či rozlišujeme hmatem a lupou. Dětem se líbí hry s kaštánky, počítaly je, vytvářely siluety postavy či s nimi vyťukávaly rytmus k písním. Hrajeme si na lesní zvířátka, prohlubujeme znalosti o jejich životě z encyklopedií a knih. Ze stavebnic děti stavěly les se zvířátky.

Průběžně sledujeme reakce dětí a jejich zapojení do činností. Děti jsou aktivní, činnosti je baví, mají zájem o další poznatky, samy se vyptávají. Rozvíjíme jazykové i základní poznatky o přírodě, jejich změnách a vlivu člověka na přírodu.

Děti se samy učí přemýšlet, jak se zvířátka zachovají v určité situaci a jak by jim člověk mohl pomoci. Jako učitelky se snažíme dětem některé poznatky hned nesdělovat, ale otázkami je vedeme k vlastnímu přemýšlení. Výtvarné práce na základě citových prožitků zdobí prostory v naší mateřské škole.