Ohlédnutí za podzimem v MŠ

Paleta podzimního období je velice pestrá a nám ve školce poskytla mnoho zajímavého k poznávání a učení. Díky široké nabídce pohybových, hudebních, dramatických, výtvarných a jazykových činností jsme mohli vnímat podzim všemi smysly. Na teoretické poznatky o ekosystémech lesa i pole jsme posléze navázali při pobytech venku. Poloha naší školky nám to totiž dovoluje, v tom máme výhodu před leckterou školkou ve městě.

V tomto období všechny děti z MŠ navštívily například výstavu zvířat ČS chovatelů drobného zvířectva nebo se předškoláci zúčastnili workshopu Podzim v zahradě. Z Českých Budějovic za námi přijelo divadlo Kos a předškoláci shlédli představení v divadle Alfa v Plzni. Nemalým zážitkem pro děti byla také návštěva pana hajného se živou liškou. Třídy Medvídků a Koťátek uspořádaly podzimní posezení s rodiči.

Se Štěňátky jsme si nejdříve povídali o podzimním ovoci a zelenině, takže jsme si ve třídě postavili i malé pole, k němu přilehlé hospodářství, s brambory, které nám hlídal strašák Vendelín, a vyzkoušeli jsme si dobývání brambor nanečisto z pískoviště. Mnoho výskotu se třídou ozývalo, když jsme se proměnili na brambory, a v pytlích skákali do sklepa nebo jako myšáci, kteří si dělali laskominy na brambory ve sklepě, utíkali před hlídači. Po návratu z polí k nám zalétli na navštěvu papíroví draci, povídali nám o podzimním počasí a my si mohli vystřihnout a ozdobit vlastního dráčka. Ve druhé půlce listopadu jsme se vydali do lesa. Ve třídě nám vyrostl jeden takový s lesními zvířátky i hájovnou, kde si děti vyzkoušely hledání různých cestiček mezi stromy. Také jsme se dozvěděli, že ježek s jablíčkem na hřbetě patří jen do pohádek, a proč některá zvířátka v zimě spí. I když se nám v lese líbilo, tak teď už se všichni těšíme na Vánoce…!

Autoři: V. Volfová, K. Synková – učitelky MŠ Štěnovice