Léto, prázdniny jsou pryč a my všichni společně začínáme nový školní rok

V MŠ ve třídě Liščata se věnujeme podtématu:

Září klepe na vrátka,
chystejte se děťátka!
Otevře nám dveře školky,
vítáme vás, kluci, holky.

Naše třída předškoláků se nachází na odloučeném pracovišti v budově základní školy. Děti, které k nám přicházejí, se seznamují s novými prostorami třídy i školy. Vzájemně se poznáváme pomocí didaktických a pohybových her. Učíme se společný ranní rituál. Děti se učí znát „svoje značky“, které jsou z geometrických tvarů. Procvičují si tedy pojmy: čtverec, kruh a trojúhelník, počet a barvy. Sdělují své názory a pocity, jak vzpomínají na prázdniny, zda se do školky těšily, či ne. Opakujeme a dále upevňujeme pravidla soužití. Za pomoci piktogramů si říkáme a ukazujeme, co je bezpečné x nebezpečné chování nejen ve třídě, ale i venku při vycházkách. Postupně se budeme sbližovat, učit se respektovat jeden druhého, uvědomovat si, že pro společné soužití v naší třídě je důležitý každý z nás.

Věříme, že brzy vzniknou nová dětská přátelství a všichni dohromady se budeme cítit dobře.

Autor: Učitelky ze třídy Liščata – Ilona Krastová, Lenka Brožíková