Květen ve školce – workshop „Jak si správně čistit zuby“, králičí HOP a školní výlety

Na začátku května proběhl ve školce vzdělávací workshop na téma „Jak si správně čistit zoubky“. Tento program je každoročně realizovaný ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni, a jezdí se za námi podívat budoucí paní zubařky či páni zubaři, aby dětem nejen pověděli, ale i názorně předvedli správnou techniku čištění zubů. I letos postupně navštívili každou třídu, a s pomocí pohádkového příběhu děti seznámili s teorií a po ní hned následoval samotný nácvik. Jedna z instruktorek na zvětšené maketě zubů a s velkým kartáčkem předváděla pohyb a druhá obcházela děti a pomáhala jim s jeho správným provedením. Děti celý workshop zaujal, s chutí zkoušely správnou techniku a i po jeho skončení si o něm ještě povídaly.

Další z akcí, která se udála v květnu, byla ukázka disciplíny zvané králičí HOP. Jedná se o sportovní disciplínu, ve které závodí člověk se svým králíkem. Králík je člověkem veden na vodítku a postroji. Na regulérní průběh celé soutěže dohlíží i kvalifikovaný rozhodčí a králíci závodí celkem ve 4 disciplínách: v rovinné dráze, parkuru, skoku vysokém a skoku dalekém. Tato akce proběhla opět díky spolupráci s místními chovateli a děvčaty ze štěnovické ZŠ. Děvčata nám spolu s jejich králičími svěřenci předvedla parkur. Dětem se králičí HOP moc líbil, a s nadšením tleskaly každé dvojici, která připravenou parkurovou dráhu úspěšně zdolala.

A konec května byl pro všechny třídy ve znamení výletů. Cíl si volí každá třída jednotlivě, ale nic nebrání tomu, aby se některé třídy domluvily a na výlet jely společně. Například Liščata jela na Pohádkovou stezku, Berušky s Klokánky jeli na Farmu u Toma, Medvídci se vydali na pěší výlet za pokladem a my, Koťátka, společně se Štěňátky jsme vyrazili autobusem do Starého Plzence, kde se nachází Ekofarma pod Radyní. Hned po příjezdu jsme se posilnili svačinou, kterou nám paní kuchařky nachystaly, a pak se vydali na průzkum farmy. Paní průvodkyně nám nejprve ukázala všechny její obyvatele. Začali jsme u koníků a oveček, potom jsme mohli nakrmit prasátka, kozy a slepičky. Dokonce se na nás přišel podívat i pštros emu, který byl moc zvědavý. A poslední zastávka byla u králíků a morčátek, odtud by si nejraději každé Koťátko odvezlo domů nějakého králíčka. Děti se také postupně svezly na konících Marušce a Blue Eye a mohly si zkusit vyčistit trpělivého koníka Ríšu a nakrmit poníky. Počasí se nám ten den opravdu vydařilo, a my mohli spokojení, plni zážitků a náležitě unavení nasednout do autobusu a nechat se odvézt zpět do školky.

Autoři: Petra Ulčová, Kateřina Synková