Knihovna v MŠ

Citát: „Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

S hrdostí tak mohu říci, že naše školka duši má! A to ne-malou.

Není samozřejmostí, že součástí budovy MŠ by měla být i knihovna. Nemluvím tady o knihovničkách v každé třídě, kde mají děti volně přístupné knihy, které odpovídají danému věku, zájmu či potřeb dětí a třídy, o určeném místě, kde si děti mohou knihu půjčit, „přečíst“ a zase vrátit, kde jsou jim nabízeny různé typy knih a časopisů (různé vazby, velikosti, leporela, ilustrace, aj.). Tento typ knihoven se u nás, stejně jako určitě i v jiných školkách, vyskytuje ve všech šesti třídách. Ráda bych představila knihovnu pro personál školy.

Kdo prochází centrální šatnou v budově MŠ, si nemůže nevšimnout růžových dveří s cedulí KNIHOVNA. Za nimi se totiž v nevelkém prostoru nachází 1. 287 knih a 34 šanonů s metodickými listy. Knihy jsou pro přehlednost rozděleny do různých oblastí jako je próza, poezie nebo rozdělení dle výchov (literární, tělesná, hudební, výtvarná, jazyková, pracovní) a zcela speciální sekcí je odborná literatura, která obsahuje 352 knih. Velký dík patří paní ředitelce, která neustále rozšiřuje nejen počty, ale i okruhy knih v knihovně a neváhá investovat prostředky do vzdělávání a sebevzdělávání všech zaměstnanců nákupem knih. Pečuje tak nejen o naše profesní dovednosti a znalosti, ale i o psychické zdraví.

Péče o knihy vyžaduje i systematičnost a organizaci, a tu zajišťují naše dvě knihovnice. Jako učitelka si tak mohu za těmito růžovými dveřmi vypůjčit knihu, která se mi bude dobře předčítat dětem nebo mi vyhovuje k tematickému celku při práci s dětmi, ale i knihu, které mi pomůže v řešení problému, ujasní mi postup a pomůže v plánování a v neposlední řadě knihu, která mě „namotivuje“ či povzbudí.

Autor: Bc. Lucie Miškovičová, učitelka MŠ Štěnovice