Jaro ve třídě Berušek

Letošní jaro bylo stejně „podivné“, jako to minulé, opět jsme se museli na několik týdnů rozloučit… Naštěstí to netrvalo dlouho a naše školka se znovu zaplnila dětmi. Nejen Berušky měly radost, že se opět setkávají se svými kamarády a mohou zase BÝT SPOLU. Toto odloučení bylo na dětech znát, vrátily se více neklidné, nesoustředěné, bylo třeba znovu připomínat společná pravidla třídy.

Pokud to počasí dovolí, trávíme nyní s dětmi co nejvíce času venku v přírodě, což má nepochybně příznivý vliv na fyzické i psychické zdraví nás všech. Pobyt v přírodě zlepšuje náladu, pozornost a posiluje schopnost soustředění. Děti chodí rády nejen na procházky po okolí, ale milují i naši školní zahradu. Na jaře tu přibyly nové prvky – lavičky k odpočinku ve stínu stromů, houpačky i lanové a „pohyblivé žebříky“, kde děti mohou rozvíjet své pohybové dovednosti.

Při našich společných hrách a aktivitách vycházíme především z toho, co je dětem blízké. Proto byl „Život na louce“ jedním z našich jarních témat. Příroda nám poskytuje spoustu námětů k učení a poznávání. Navazovaly jsme na poznatky a zkušenosti dětí, které se odrážely i při výtvarném a pracovním tvoření. Děti toto téma velmi zajímalo, donášely z domova spoustu encyklopedií a knih k prohlížení, rozhovorům, čtení pohádek,…

Každodenní pobyt v přírodě je pro děti nejen nevyčerpatelným zdrojem poznání, ale i místem, kde se mohou sportovně vyžít, dá se říci, že je pro ně tou nejlepší „tělocvičnou“. Přírodu kolem nás během celého roku nejen pozorujeme v jejích proměnách, ale učíme se tu i správně chovat a přírodu chránit. O to smutnější je pohled, jak nám poslední dobou ten „náš les“ mizí přímo před očima… A my všichni doufáme a věříme, že brzy bude všechno jako dřív a uzdraví se nejen les…

Autor: Zdenka Kilbergerová