Novinky z MŠ

Ve školce se snažíme rozvíjet děti všestranně tak, aby každé z nich naplno využilo svůj potenciál, a k tomu nám pomáhá systém plánování činností podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí (mezi které patří např. jazyková, logicko-matematická, hudební, přírodní a v neposlední řadě pohybová). Jsme si vědomi, že pohyb je pro děti přirozenou potřebou a velmi úzce souvisí s jejich dalším rozvojem. Zařazujeme ho denně do našich činností, ať už formou pohybových her, cvičení či překážkových drah. Naše velká školní zahrada s nejrůznějšími hracími prvky nám poskytuje dostatečný prostor pro hry, hraní fotbalu a kopec využíváme v zimě na bobování. Kdo z vás chodí pravidelně kolem, si už možná všiml, že na ní přibylo ještě další vybavení – 2 nové houpačky, lanové dráhy, balanční lavičky a dokonce nám tu vyrostly dřevěné hříbky a muchomůrka, které nám mohou posloužit pro vyznačení slalomu či jako stolek a židlička.

Nabídka činností v MŠ je velmi pestrá, ale po dlouhé době nejrůznějších covidových omezení se mohla ještě rozšířit a ozvláštnit o poměrně dost akcí. Letos už k nám do školky zavítalo několik divadélek, které hrály dětem pohádky třeba O zajíčkoviO papírovém drakovi nebo O zeleném panáčkovi. Starší děti dokonce navštívily divadlo Alfa v Plzni, kde zhlédly představení Pohádky z Ošemetna. Do divadla jezdíme speciálně přistavenými autobusy a právě cesta tímto dopravním prostředkem dětem ještě umocnila celkový zážitek. Všechny třídy se byly také podívat na výstavě králíků a drůbeže, kterou pořádal místní spolek chovatelů. A také se každá třída zúčastnila projektového dne, kde se děti hravou formou seznamovaly se zvířaty i zdravým životním stylem.

Autor: Bc. et Bc. Kateřina Synková, Václava Volfová